Bytovým družstvům poskytujeme kompletní ekonomický, právní a technický servis. Jednotlivé služby jsou plně uzpůsobeny individuálním potřebám každého klienta. Nabízené služby jsou naprosto variabilní a každé družstvo si vybere pouze ty činnosti které po nás jako správci požaduje. Ekonomický servis je zpracováván dle platných předpisů a vyhlášek Zákon č. 563/1991 Sb. Za provedenou práci neseme plnou zodpovědnost, která je definovaná ve vzájemně uzavřené mandátní smlouvě. Právní poradenství včetně zastupování u soudu a řešení všech právních otázek zajišťuje advokátní kancelář JUDr. Oldřicha Krpce. V průběhu několikaleté spolupráce se nám podařilo vyřešit řadu problematických případů mezi které patří např. : hrubé porušování dobrých mravů v bytovém družstvu, vystěhování neplatičů, včetně zajištění náhradního přístřeší, exekuce neplatičů a neplatících členů družstva, doručení soudní obsílky osobě trvale se zdržující mimo území ČR a následné zahájení soudního řízení, vyloučení člena družstva a provedení vypořádání.