Výčet poskytovaných činností je obdobný se službami realizovanými pro bytová družstva.

Dovolujeme si upozornit na skutečnost že od 01.01.2005 jsou společenství vlastníků jednotek povinna postupovat podle vyhlášky č. 504/2002 Sb a vést učetnictví (podvojné účetnictví). Výjimka uvedené v zákoně č 669/2004 Sb. se společenství netýká.

Novelou zákona č. 451/2001 Sb. byl změněn původní zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují spoluvlastnické vztahy k budovám a bytům (zákon o vlastnictví bytu) ve znění pozdějších předpisů.

Společenství vlastníků dle ustanovení § 9 odst. 1 dle znění novely č. 451/2001 "…je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu…, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozem společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám…".

Z výše uvedeného vyplývá registrace na finančním úřadě - § 18 odst. 3 a 4, § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Společenství vlastníků je řazeno k poplatníkům, kteří nejsou založeni za účelem podnikání - neziskové organizace. Mohou nastat i situace, kdy společenství vlastníků nemá povinnosti k registraci na FÚ, ale k posouzení takovéhoto případu musí dojít individuálně.