Není jednoduchým úkolem uzavřít dobré pojištění nemovitosti, tedy takové, kdy v případě pojistné události pojišťovna skutečně plní to, k čemu se zavázala. Proto jsme navázali spolupráci s pojišťovací makléřskou společností Insia K&P, s.r.o., která pro Vás v případě Vašeho zájmu připraví různé varianty pojištění. V nabídce pojištění Vám objasní výhody a nevýhody, případně pomůže s výběrem dalšího doplňkového pojištění.

Insia K&P, s.r.o. je registrovaným pojišťovacím makléřem a pojišťovacím agentem podléhajícím kontrole Úřadu státního dozoru nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním Ministerstva financí ČR, která zahájila svou činnosti počátkem roku 2003 pod obchodním jménem KRÁL & PARTNER, s.r.o.

Jako pojišťovací makléř hájí zájmy svých klientů ve všech oblastech podnikání a pojištění. Vysoká úroveň technického vybavení i personálního obsazení umožňuje společnosti poskytovat kvalitní servis přesahující standardy českého trhu.

Společnost INSIA K&P, s.r.o. má uzavřeny lukrativní smlouvy s předními pojišťovnami v České republice a na Slovensku, na základě kterých je schopna svým klientům poskytnout velmi výhodná pojištění a jiné služby s pojištěním související.

Kontakty:
Hlavní kancelář: INSIA K&P,s.r.o, 28.října 248, 709 00 Ostrava
tel.: 597 499 666
fax: 597 499 622
email: info@fsap.com
internet: http://www.insia.com

Zákony jsou vzhledem ke svému rozsahu uvedeny samostatně.