• poradenství při zahájení podnikání
 • zakládání společnosti
 • příprava společnosti pro ISO 9001
 • návrh vnitřního oběhu dokladů
 • příprava vnitropodnikových směrnic
 • změny stanov nebo společenské smlouvy
 • zastupování u finančního úřadu
 • ekonomické rozbory a analýzy
 • zpracování žádosti o úvěry a dotace
 • odborný dohled při uzavírání smluv
 • navržení optimální formy podnikání
 • zajištění fúze společností
 • likvidace, konkurz společnosti
 • elektronické zasílání DPH